Over TIENER, BREIN en ONTPLOOIING

Dit boek bespreekt de adolescent als 'werk in uitvoering', en wat dat betekent voor de manier we omgaan met de jongere.

Prof. Dr. Jelle Jolles

Adviespraktijk NeuroPsy
Emeritus hoogleraar neuropsychologie
Maastricht University,
Vrije Universiteit Amsterdam
Contact: j.jolles@vu.nl

Uitgeverij Pluim, 2020

ISBN 867 94 830 4593 1
336 blz | 68 kaders
Midprice editie: €17,50 (oorspronkelijk €24,99)
Kwantumkorting: vanaf 10 exemplaren
Contact: info@uitgeverijpluim.nl

Voor uitgebreidere informatie, zie jellejolles.nl

Over het boek

Het boek Leer je kind kennen. Over ontplooiing, leren, denken en het brein van prof Jelle Jolles is in 2020 uitgebracht door Uitgeverij Pluim. Het gaat over de adolescentie en verheldert waarom vrijwel alle jongeren nog niet ‘klaar’ zijn op hun 20ste jaar. Ze moeten nog neuropsychologische vaardigheden opdoen en hebben veel kennis en ervaringen nodig voor hun persoonlijke groei. Jolles beschrijft de fasen in de ontwikkeling van de preadolescentie via de vroege, de midden- en de late adolescentie tot in de bijna-volwassenheid. Het boek is geschreven voor de leraar, voor de ouder en de coach, maar ook voor hbo- en universitaire studenten. Het bevat veel handvatten voor de praktijk van opvoeding en onderwijs. Daarbij gaat het over individuele verschillen in leren en ontplooiing; over kansarm en kansrijk, en over overeenkomsten en verschillen tussen jongens en meiden. En het beschrijft op toegankelijke manier 'wat iedereen moet weten over het sociaal en emotioneel functioneren van de adolescent, over hun neuropsychologische functies, en over de ontwikkeling en het functioneren van de hersenen'.

Drie kernpunten

Cognitie, emotie, sociaal gedrag, brein

In het boek wordt de cognitieve en lichamelijke ontwikkeling in verband gebracht met het sociaal en emotioneel functioneren, en met de rijping van het brein. Executieve functies, empathie, psychologische processen en de ontwikkeling van de identiteit komen uitvoerig aan de orde. Voorts wordt helder inzicht gegeven in de structuur en functie van de hersenen in relatie tot leren en ontplooiing.

features
De opvoeder

Dat de ouder, leraar en coach van groot belang zijn voor de ontwikkeling van vaardigheden, beleving en gedrag licht Jolles toe aan de hand van ‘meegroeiende’ kernrollen; van manager via coach, inspirator en mentor tot adviseur. ‘De ontplooiing van onze jongeren heeft baat bij gerichte steun, sturing en inspiratie,’ aldus de auteur.

features
Het belang van dit boek

Het boek legt uit waarom de omgeving essentieel is voor de hersenrijping – en daarmee voor de ontwikkeling van vaardigheden en de ontplooiing. Het boek bevat veel handvatten voor opvoeding, coaching en begeleiding, en voor de praktijk van het onderwijs. Het is een positief boek, dat de nadruk legt op ‘kansen en mogelijkheden’.

features

8 Redenen om dit boek te kopen

  1. Het boek bundelt inzichten uit de neuropsychologie, de cognitieve psychologie en ontwikkelingspsychologie, de pedagogiek en de hersenwetenschappen.
  2. Het is toegankelijk geschreven en presenteert moeilijke concepten op een heldere en wetenschappelijk verantwoorde manier.
  3. Er zijn 68 kaders met verdiepende informatie, aanbevelingen en praktijktoepassingen.
  4. De bibliografie verwijst naar handboeken, populairwetenschappelijke boeken, boeken voor de praktijk en waardevolle websites. Recente wetenschappelijke artikelen zijn in zes kernrubrieken gebundeld.
  5. Veel aandacht voor de z.g. ‘executieve functies’ in de praktijk, m.n. het werkgeheugen, de impulsregulatie, zelfinzicht en zelfregulatie, empathie, overzien van consequenties, monitoring, planning, denken, kiezen en redeneren.
  6. De toegankelijke beschrijving van de structuur en functies van de hersenen.
  7. De bespreking van factoren die bepalend zijn voor individuele verschillen in leren en ontplooiing: over kansarm en kansrijk, erfelijkheid versus omgeving en de overeenkomsten en verschillen tussen jongens en meiden.
  8. Bespreking van ‘de adolescent als werk in uitvoering’, en wat dat betekent voor de manier waarop we met hen omgaan.

Opbouw van het boek

Het boek omvat 6 secties en een slothoofdstuk met tien aanbevelingen. Iedere sectie omvat 3-8 hoofdstukken.

Sectie 1: Adolescent, brein en omgeving
Kansen & mogelijkheden, ontplooiing, omgaan met jongeren, hersenstructuur & hersenfunctie, netwerken, hersenrijping.

Sectie 2: Cognitieve vaardigheden en executief functioneren
Nieuwsgierigheid, bewegen, werkgeheugen, aandacht, impulsiviteit, spanningsbehoefte, plannen en denken.

Sectie 3: Sociaal en emotioneel functioneren
Emoties, empathie, monitoring, zelfinzicht, zelfregulatie, identiteit en psychologische processen.

Sectie 4: Ontwikkeling
Puberteit, preadolescentie, vroege, midden- en late adolescentie, de bijna-volwassenheid en individuele verschillen.

Sectie 5: De opvoeder en diens rollen
De opvoeder als manager, supporter, coach, inspirator, mentor en adviseur.

Sectie 6: Omgevingsfactoren
Kansrijk en kansarm, risico- en beschermende factoren, erfelijkheid en omgeving, jongens & meiden.

Tot slot. Tien aanbevelingen met onderbouwing

Voor wie is dit boek geschreven?

Leer je kind kennen is een boek voor iedereen

inside

Professionals

Professionals in opvoeding en onderwijs, sport- en muziekcoaches, maatschappelijk werkenden en werkenden in de jeugdzorg

inside

Pabo/HBO studenten

Pabostudenten en hbo-studenten die een opleiding volgen zoals toegepaste psychologie, sociaal werk en pedagogiek

inside

Universitaire studenten

Universitaire sudenten in opleiding zoals psychologie, pedagogiek, onderwijswetenschap, bewegingswetenschap en de lerarenopleidingen

inside

Ouders en informele opvoeders

Illustration

Over de auteur

Prof. dr. Jelle Jolles was vele jaren klinisch neuropsycholoog BIG en GZ-psycholoogy BIG, en praktijfprofessional. Als neuropsycholoog en hersenwetenchapper is hij specialist op het gebied van de cognitieve ontwikkeling, leren en het brein. Hij is emeritus hoogleraar neuropsychologie aan Maastricht University en de Vrije Universiteit Amsterdam en auteur van de bestseller Het tienerbrein uit 2016. Zijn nieuwe boek Leer je kind kennen (juni 2020) is gebaseerd op vele tientallen jaren wetenschappelijk onderzoek met zijn onderzoeksgroep en op zijn werk in de onderwijs- innovatie van de afgelopen twintig jaar. Zie www.jellejolles.nl en klik hier voor een uitgebreid CV.

Leer je kind kennen

Koop het boek nu

Jongeren zijn "werk in uitvoering'. Over de hele periode van kindertijd en adolescentie doen zij kennis en ervaringen op. Hun cognitieve vaardigheden ontwikkelen zich evenals hun sociaal gedrag en hun vaardigheid in het omgaan met emoties... lees verder

Paperback

Bol.com

€17,50

eBook

Bol.com

€14.99
order